İktisat Bölümü için Çift Anadal ve Yandal Programları

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayan Çift Anadal Programı’na (ÇAP) ilişkin esaslar Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır.

İktisat Bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile ÇAP yapabilmektedir.

Çift anadal programları çerçevesinde,

 1. Birinci anadal önlisans programı öğrencileri, ikinci anadal önlisans programına en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında,
 2. Birinci anadal lisans programı öğrencileri, ikinci anadal lisans programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.

Ayrıca, ikinci anadal programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki koşulları da karşılaması aranır:

 1. Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar birinci anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır,
 2. Öğrencinin başvuru tarihindeki genel not ortalaması 4,00 tam not üzerinden en az 3,00 olmalı ve öğrenci birinci anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmilik dilimde yer almalıdır,
 3. Birinci anadal programında genel not ortalaması en az 3,00 olan ancak birinci anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmilik dilimde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ve üzerinde puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 4. Yatay geçiş yoluyla bir bölüme gelen öğrenci, yatay geçiş yaptığı programa başladığı yarıyılda çift anadal programlarına başvuramaz.

Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuramaz.

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları bir başka alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayan Yandal Programı’na (YAP) ilişkin esaslar Galatasaray Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır.

İktisat Bölümü öğrencileri İşletme Bölümü, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile YAP yapabilmektedir.

Yandal programları çerçevesinde,

 1. Anadal önlisans programı öğrencileri, yandal programına en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında,
 2. Anadal lisans programı öğrencileri, yandal programına en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında, başvurabilir.

Ayrıca, yandal programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 1. Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır,
 2. Öğrencinin başvuru tarihindeki genel not ortalaması 4,00 tam not üzerinden en az 2,60 olmalıdır,
 3. Yatay veya dikey geçiş yoluyla bir bölüme gelen öğrenci, yatay veya dikey geçiş yaptığı programa başladığı yarıyılda yandal programlarına başvuramaz.

Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına başvurabilir, başvurusunda tercih sıralaması belirtmek zorundadır. Öğrenci tercih sıralaması doğrultusunda sadece bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Bir ÇAP programında kayıtlı olan öğrenci yandal programlarına başvuru yapamaz.

Hâlihazırda İktisat Bölümü Lisans Programı için Matematik Bölümü öğrencileri ÇAP’a; İşletme Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Matematik Bölümü öğrencileri YAP’a başvurabilmektedir.