• Doç. Dr. Ayça Akarçay, Doç. Dr. Mustafa Ulus, Doç. Dr. Sezgin Polat: Fifth Annual Istanbul Meeting on Human Capital: Economics of Education, Health, and Worker Productivity, BETAM, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Ekim 2019.
  • Doç. Dr. Ayça Akarçay, Doç. Dr. Mustafa Ulus, Doç. Dr. Sezgin Polat: World Inequality Report Global and Middle Eastern Inequalities in the 21st Century, GIAM, Galatasaray Üniversitesi, 16 Aralık 2019.
  • Doç. Dr. Ayça Akarçay, Doç. Dr. Mustafa Ulus, Doç. Dr. Sezgin Polat: Inequalities Workshop, GIAM, Galatasaray Üniversitesi, 16 Aralık 2019.
  • Doç. Dr. Sevgi İneci: Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım Sigortaları Paneli, Galatasaray Üniversitesi, 27 Aralık 2019.
  • Doç. Dr. Sezgin Polat, Türkiye’nin Asgari Ücret Politikaları ve Etkileri TUBİTAK Çalıştayı, Galatasaray Üniversitesi, 5 Temmuz 2019.