İktisat bölümü lisans eğitimi, mevcut iktisat kuramlarının gerektirdiği analitik araçların yanı sıra öğrencilerin diğer sosyal bilimler dallarına olan ilgisini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için, sağlam bir matematik altyapısına ek olarak bölümümüzde öğrencilerin tarih, siyasal bilimler ve sosyoloji gibi diğer disiplinlerde kullanılan kavram ve kuramlarla ilgili donanım edinmelerine özen gösterilmektedir. Böylece, iktisat lisans eğitimi genel olarak sosyal bilimler dâhil olacak şekilde düzenlenmiş olmaktadır.

Bölümümüzün lisans eğitimi, öğrencilerin öğrenme ve araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri amacıyla yüksek oranda uygulamalı dersler içermektedir. Dördüncü sınıf boyunca hazırlanan mezuniyet ödevi, lisans eğitimimizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Öğrenciler mezuniyet ödevinin planlanması, hazırlanması sözlü savunması boyunca öğretim üyeleri tarafından yakından takip edilir ve desteklenirler.

Bölümümüz ayrıca GSU Matematik Bölümü’yle yaptığı anlaşma çerçevesinde iktisat öğrencilerine matematik alanında yandal programına kayıt olma imkânı vermektedir. Bu program öğrencilerin kavramsal ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Sağlam bir matematik altyapısına sahip olmak özellikle lisansüstü iktisat çalışmaları hedefleyen öğrencilere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bölümümüz ayrıca İşletme ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri ile işbirliği çerçevesinde yandal imkanlı sunmaktadır.

Bölümümüz, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyi Erasmus öğrenci hareketlilik programına göndermeyi teşvik etmektedir. Programa dahil olan öğrenciler, lisans öğrenimlerinin üçüncü senesinde bir ya da iki dönemi; ya da lisans öğrenimlerinin dördüncü senesinde bir dönemi, Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelerde sürdürme şansına erişebilirler. Bu üniversitelerin pek çoğu Fransızca öğrenim dili olan üniversitelerdir. Bölümümüzde verilen derslerin çoğu Fransızca olduğu için öğrencilerimiz Erasmus öğrenci hareketlilik programında da bu avantajdan yararlanabilirler.

Bölümümüzün yüksek lisans programı, iktisadın temel çalışma alanlarının yanında üniversitemiz bölümlerindeki diğer yüksek lisans programlarından da seçmeli ders alma imkanı sunarak disiplinlerarası çalışma imkânı sunmaktadır. Yüksek lisans programında yer alan seminer dersi ile bölüm içerisindeki farklı araştırma faaliyetleri katılımcılarla paylaşılmaktadır. Bölümümüzün araştırma merkezi GIAM (Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Merkezi),yüksek lisans programının kazanımları ile araştırma faaliyetlerini bir arada buluşturan bir merkez konumundadır. İktisat bölümünün sunduğu programlar: İktisat Lisans Programı, İktisat Yüksek Lisans Programı, Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve İktisat Doktora Programı’dır.