Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
2020
  • DOĞAN GÜLÜMSER, 2020, The impact of unemployment insurance on the behavior of heterogeneous workers (İşsizlik sigortasının heterojen işçilerin davranışları üzerindeki etkisi), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Mustafa Ulus.
  • EMİNE ÖZGE YURDAKURBAN, 2020, An experimental study on homophily and in-group bias in poverty and pension games (Yoksulluk ve emeklilik oyunlarında homofili ve grup içi yanlılık üzerine deneysel bir çalışma), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Bilge Öztürk Göktuna.
  • SEMİH KILIÇ, 2020, The relationship between the central bank policy rate and public borrowing cost (Merkez Bankası politika faizi ve kamu borçlanma maliyeti arasındaki ilişki), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. İrem Zeyneloğlu.
  • SUNA AKIŞ, 2020, Taxation, subsidies and benefits' impact on a labor market with endogenous labor force participation (Vergilendirme, sübvansiyonlar ve yardımların endojen işgücüne katılım ile işgücü piyasası üzerindeki etkisi), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Mustafa Ulus.

2019

  • CAN BORAN AKDAL, 2019, The role of investor sentiment in risk-return tradeoff: Turkish stock market (Risk-getiri ödünleşmesinde yatırımcı duyarlılığının rolü: Türkiye hisse senedi piyasası), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Bilge Öztürk Göktuna.