Ata Özkaya
Makro İktisat, Finansal krizler ve modelleme; Zaman serileri ve kaos; Mali Politikalar; (Endojen) Büyüme teorisi
Ayça Akarçay
İktisat tarihi; Siyasal iktisat; Kurumlar
Ayfer Karayel
Sosyal güvenlik
Bilge Öztürk Göktuna
Mikroekonomi; Politik rekabet; Emeklilik modelleri; Çevre
Ekin Çalıcı Kıyak
İşgücü iktisadı
İrem Zeyneloğlu
Uluslararası Makroekonomi
Mustafa Ulus
İşgücü iktisadı; Arama ve eşleme modelleri
Renginar Şenses Dayangaç
Emeklilik; Sosyal politika; Makroekonomi
Ruhi Tuncer
İstatistik; Matematik; Zaman serileri
Sahir Karakaya
Büyüme; Dinamik iktisat
Selin Pelek
İşgücü piyasası; Asgari ücret
Sevgi Gencay İneci
Uluslararası ekonomi; Avrupa Birliği
Sezgin Polat
İşgücü iktisadı; Siyasal iktisat; Mikroekonometri
Tufan Bayrak
Finansal krizler ve modelleme; Makroiktisat; Politik ekonomi
Zehra Yeşim Gürbüz
Zaman serileri; Makroekonomi