Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk kürsüsünce 12 Mayıs 2022 Perşembe günü “Rusya-Ukrayna Savaşının Siyasi, Hukuki ve Askeri Boyutları” konulu konferans iki oturum olarak düzenlendi. İlk oturumun moderatörlüğünü Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enis Tulça, ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Emre Öktem yürüttü. Her iki oturumda yapılan tebliğ sunumlarının ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

afis 01 02