Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tolga BİLENER, 8 Nisan 2022 Cuma günü Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen çevrimiçi konferansa konuşmacı olarak katıldı. “Ukrayna Savaşı’nın Küresel Sonuçları: Çin’in Bakışı” başlıklı konferansta Tolga Bilener, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kendi dış politika öncelikleri ışığında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair takındığı tutumu ve Pekin yönetiminin beklentilerini irdeledi. Bilener’in sunumunun ardından katılımcılarla soru-cevap formatında yürütülen tartışma sırasında da savaşın hem küresel sistem hem de Türkiye açısından olası ekonomik, diplomatik ve siyasi sonuçları değerlendirildi.  

d2_4898_bbe1_546a42b3b200