Dersler

 
KODDERSAKTS
KODDERSAKTS
Güz Dönemi
Bahar Dönemi
ECK551Makroiktisat 1   6
ECK552Makroiktisat 2   5
ECK555Mikroiktisat 1    6
ECK556Mikroiktisat 2   5
ECK561Ekonometri 1   6
ECK562Ekonometri 2   5
ECK583Uluslararası Ekonomi (Seçmeli)   6
ECK582Yeni Uluslarası Makroiktisat (Seçmeli)   5
Stokastik Diferansiyel Denklemler (Seçmeli)   6
ECK512İşgücü İktisat (Seçmeli)   5
ECK521Optimizasyon Teknikleri (Seçmeli)   5
ECK522Kamu İktisadı (Seçmeli)   5
Uluslararası Ekonomi (Seçmeli)   6
TOPLAM  30
TOPLAM  30