Dersler

 
KODDERSAKTS
KODDERSAKTS
Güz Dönemi
Bahar Dönemi
ECK551Makroiktisat 1   5
ECK552Makroiktisat 2   5
ECK555Mikroiktisat 1    5
ECK556Mikroiktisat 2   5
ECK561Ekonometri 1   5
ECK562Ekonometri 2   5
ECK583Uluslararası Ekonomi (Seçmeli)   5
ECK582Yeni Uluslarası Makroiktisat (Seçmeli)   5
ECK583İktisat ve Felsefe (Seçmeli)   5
ECK512İşgücü İktisat (Seçmeli)   5
ECK581Optimizasyon Teknikleri (Seçmeli)   5
ECK522Kamu İktisadı (Seçmeli)   5
TOPLAM  30
TOPLAM  30