Dersler

 
KODDERSAKTS
KODDERSAKTS
Güz Dönemi
Bahar Dönemi
ECK551Makroiktisat 1   6
ECK552Makroiktisat 2   6
ECK555Mikroiktisat 1    6
ECK556Mikroiktisat 2   6
ECK561Ekonometri 1   6
ECK562Ekonometri 2   6
ECK512İşgücü İktisat (Seçmeli)   6
ECK583Uluslararası Ekonomi (Seçmeli)   6
ECK521Optimizasyon Teknikleri (Seçmeli)   6
ECK522Kamu İktisadı (Seçmeli)   6
ECK521Araştırma Semineri I   2
ECK522Stokastik Dif. Denklemler (Seçmeli)   6
TOPLAM  30
TOPLAM  30