İktisat Tezli Yüksek Lisansı

 

İktisat yüksek lisans programı iktisat alanında ileri teorik ve uygulamalı araştırma icin akademik bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Program akademik kariyer yapmak isteyen öğrencileri doktora programına hazırlama, çalışma hayatlarına kamu ve özel sektörde devam etmek isteyen öğrencilere gerekli donanımı sağlamakta yardımcı olur. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul koşulları: