Bilgiler

 

Genel olarak, doktora programının ilk yılı derslere ve sonraki üç yıl doktora tezini hazırlamak için ayrılmıştır. Öğrencilerin ayrıca atölye ve seminerlere katılmaları teşvik edilmektedir. Ders koşulunu başarıyla tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı yapılır. Doktora yeterlilik sınavını geçen öğrenciler bölüm danışmanlığında tez çalışmalarına devam ederler.

2020’de doktora programına başlayanlardan itibaren geçerli olmak üzere, Ekonomi Doktora programı öğrencilerinin sekiz ders, yeterlilik sınavı başarıyla tamamlamaları ve doktora tezlerinin onaylanması gerekmektedir.