Syllabus

 

Ders uygulamalı istatistik alanında giriş niteliğindedir. Çerçevesini tanımlayıcı istatistiğin temel kavramları,  merkezi eğilim ve  yayılım göstergeleri ve regresyon analizi oluşturur. Bilişim teknolojilerinin iktisadi analizlerde etkin  kullanımın temellerinin atılması amacıyla gelişmiş kullanıcı ara yüzlü veri yönetim ve analiz yazılımlarından biri (Microsoft Excel, Open Office Calculator vb.) ders boyunca verileri düzenlemek, dağılımları görüntülemek, gösterge hesaplamaları ve regresyon analizi yapmak için aktif olarak kullanılır.

Ders Planı