Ödevler

 

************************************   TP (Travaux Pratiques)    ************************************

TP haftalarında ders Mühendislik Fakültesi HZ-LAB bilgisayar laboratuvarında yapılır.

 TP Laboratuvar Grup Listesi () 

 1-24 sıra numaralı öğrenciler I. Grup, 25-50 sıra numaralı öğrenciler II. Grup olarak derse katılmalıdır.

I. Grup 12:00-13:30

II. Grup  13:30-15:00

**************************************    Final Projesi     **********************************************

 Guide pour le dossier final