Ders Notları

 

Giriş – Okumalar: Agresti ve Finlay(2009) CH1

Bölüm I-      Verilerin Toplanması, Tablolar ve Grafikler ( Bölüm 1 )— Okumalar: Agresti ve Finlay(2009) CH2-CH3

Bölüm II –    Tek Boyutlu Verilerin Sayısal Özetleri: Merkezi Eğilim, Dağılım, Basıklık, Çarpıklık  ( Bölüm 2 ) —Okumalar: Agresti ve Finlay(2009) CH

Bölüm III –  İki Boyutlu Verilerin Sunumu ve Analizi  ( Bölüm 3 ) (Güncelleme: 27/11/2017)

Bölüm IV – Korelasyon Katsayısı ve Basit Regresyon Analizi (Bölüm 4 ) —Okumalar: Agresti ve Finlay(2009) CH9