Ders Notları

 

Giriş – Okumalar: Agresti ve Finlay(2009) CH1

Bölüm I-      Verilerin Toplanması, Tablolar ve Grafikler ( Ders1.1 )— Okumalar: Agresti ve Finlay(2009) CH2-CH3

Bölüm II –    Tek Boyutlu Verilerin Sayısal Özetleri: Merkezi Eğilim, Dağılım, Basıklık, Çarpıklık  ( Ders2.1 )

Bölüm III –  İki Boyutlu Verilerin Sunumu ve Analizi  ( Ders 3.1)

Bölüm IV – Korelasyon Katsayısı ve Lineer Regresyon (En Küçük Kareler Yöntemi)