Syllabus

 

Ders istatistik teorisinin temel kavramlarını ve bunların uygulamalarını kapsar. Küme teorisi ve sayma teknikleri üzerine kısa bir hatırlatma yapıldıktan sonra, olasılık, şartlı olasılık, bağımsızlık kavramları ele alınır. Tek ve çift boyutlu rassal değişkenler kesikli ve sürekli durumlar göz önünde bulundurularak incelenir. Bir rassal değişkenin beklenen değeri, varyansı, Çebişev Eşitsizliği, Büyük Sayılar Yasası ve Merkezi Limit Teorimi dersin son bölümünde ele alınan önemli noktalardır.

Uygulamalı çalışmalar ve ödevler bu dersin önemli bir parçasıdır. Dersi takip edebilmek için çok değişkenli matematiksel analiz bilgisi gerekir.

Ders planı