Ders Notları

 

Giris

 I-   Deneyler, Olaylar  ve Olasılık Hesabı (Ders1Ders2)

II-   Rassal Değiskenler: Kesikli, Sürekli, Tek Boyutlu, İki Boyutlu (Ders 1 -Ders 2)

III-  Rassal Değişken Fonksiyonları