ATA101

 

Ders : Atatürk ilke ve İnkılapları I

Öğretim Üyesi : Ö. Türesay

GSU Kodu : ATA101