Dersler

 

GSU İktisat Bölümü Lisans Ders Programı (2018-2019)

KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
1. DÖNEM
2. DÖNEM
ECON111İktisada Giriş   4  5
ECON102Makroekonomi I   3  5
ECON103Matematik analiz    4  5
ECON104Çok değişkenli analiz   3  4
ECON106İktisat Tarihi   3  4
ECON116Muhasebe   3  4
ECON117Sosyal Bilimlere Giriş   3  4
Mikroiktisat I   3  5
ECON119Betimsel İstatistik   3  3
Sosyal Güvenlik Politikaları   3  3
ECON121Redaction (Metodoloji)   2  2
ECON114Redaction (Metodoloji)   2  2
ECON123Türkçe I   2  2
ECON124Türkçe   2  2
ATA101Atatürk ilke ve İnkılapları I   2  2
ATA102Atatürk ilke ve İnkılapları   2  2
Fransızca / İngilizce   2  2
Fransızca / İngilizce   2  2
FLF101Fransızca CEF B2.2 Akademik   2  2
TOPLAM  27 31
TOPLAM  23 29
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
3. DÖNEM
4. DÖNEM
ECON201Mikroiktisat I   5  7
ECON202Mikroiktisat II   5  8
ECON203Makroiktisat II    3  5
ECON210Differansiyel Denklemler   3  5
ECON207Matematiksel İstatistik I   4  6
ECON208Matematiksel İstatistik II   4  6
ECON205Para Teorisi ve Finans   3  4
ECON214Programlama II   3  5
ECON213Programlama I   3  5
Seçmeli   3  4
ECON209Doğrusal Cebir   3  5
Yabancı Dil   2  2
Yabancı Dil   2  2
TOPLAM  23 34
TOPLAM  20 30
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
5. DÖNEM
6. DÖNEM
ECON305Ekonometri I   3  5
ECON306Ekonometri II   3  5
ECON303Büyüme Teorileri    3  5
ECON304Dinamik Makroiktisat   3  5
ECON311Oyun Teorisi   3  5
ECON318Uluslararası Finans   3  5
ECON317Uluslararası İktisat   3  5
ECON309Uygulamalı İktisat Araştırmaları   3  5
ECON307İktisadi Düşünce Tarihi I   3  4
ECON308İktisadi Düşünce Tarihi II   3  4
Yabancı Dil   2  2
Yabancı Dil   2  2
Seçmeli   3  4
Seçmeli   3  4
TOPLAM  20 30
TOPLAM  20 30
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
7. DÖNEM
8. DÖNEM
ECON401Sanayi İktisadı   3  5
ECON400Bitirme Tezi     10
Bölümiçi Seçmeli    3  4
ECON471Kalkınma İktisadı   3  5
Bölümiçi Seçmeli   3  4
ECON404Türkiye Ekonomisi Güncel Sorunları   3  5
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli    3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Diğer bölümlerden bir ders    3  5
Diğer bölümlerden bir ders    3  5
TOPLAM  18 30
TOPLAM  18 30

Güz Dönemi Seçmeli Dersler 
KODDERSSAAT AKTS
ECON455Avrupa Birliği Ekonomisi   3  4
ECON469Teknoloji ve Yenilik İktisadı   3  4
ECON412Uygulamalı Ekonometri   3  4
ECON488İşgücü İktisadı   3  4
ECON442Siyasal İktisat ve Kurumlar   3  4
ECON417Kamu İktisadında Seçme Konular   3  4
ECON467Kamu İktisadı   3  4

Bahar Dönemi Seçmeli Dersler 
KODDERSSAAT AKTS
ECON454Strateji, Firma ve Piyasalar   3  4
ECON458Küreselleşme ve Finansal Krizler    3  4
ECON463Refah İktisadı   3  4
ECON487Bilim Felsefesi ve İktisat   3  4
ECON420Uygulamalı Makroiktisat   3  4
ECON416Sosyal Tercihler   3  4