Dersler

 

GSU İktisat Bölümü Lisans Ders Programı (2017-2018)

KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
1. DÖNEM
2. DÖNEM
ECON101İktisada Giriş   4  6
ECON102Makroekonomi I   5  7
ECON103Matematik analiz    3  5
ECON104Çok değişkenli analiz   3  5
ECON105Doğrusal cebir   3  5
ECON116Muhasebe   3  5
ECON107Sosyal Bilimlere Giriş   3  5
ECON106İktisat tarihi   3  4
ECON113Redaction (Metodoloji)   2  3
ECON114Redaction (Metodoloji)   2  3
ECON123Türkçe I   2  2
ECON124Türkçe   2  2
ATA101Atatürk ilke ve İnkılapları I   2  2
ATA102Atatürk ilke ve İnkılapları   2  2
Fransızca / İngilizce   2  2
Fransızca / İngilizce   2  2
TOPLAM  21 30
TOPLAM  22 30
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
3. DÖNEM
4. DÖNEM
ECON201Mikroiktisat I   5  7
ECON202Mikroiktisat II   5  8
ECON203Makroiktisat II    5  7
ECON210Differansiyel Denklemler   3  5
ECON207Matematiksel İstatistik I   4  6
ECON208Matematiksel İstatistik II   4  6
ECON206Para Teorisi ve Finans   3  4
ECON214Programlama II   3  5
ECON213Programlama I   3  4
Seçmeli   3  4
Yabancı Dil   2  2
Yabancı Dil   2  2
TOPLAM  22 30
TOPLAM  20 30
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
5. DÖNEM
6. DÖNEM
ECON305Ekonometri I   3  5
ECON306Ekonometri II   3  5
ECON303Büyüme Teorileri    3  5
ECON304Dinamik Makroiktisat   3  5
ECON311Oyun Teorisi   3  5
ECON318Uluslararası Finans   3  5
ECON317Uluslararası İktisat   3  5
ECON309Uygulamalı İktisat Araştırmaları   3  5
ECON307İktisadi Düşünce Tarihi I   3  4
ECON308İktisadi Düşünce Tarihi II   3  4
Yabancı Dil   2  2
Yabancı Dil   2  2
Seçmeli   3  4
Seçmeli   3  4
TOPLAM  20 30
TOPLAM  20 30
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
7. DÖNEM
8. DÖNEM
ECON401Sanayi İktisadı   3  5
ECON400Bitirme Tezi     10
Bölümiçi Seçmeli    3  4
ECON471Kalkınma İktisadı   3  5
Bölümiçi Seçmeli   3  4
ECON404Türkiye Ekonomisi Güncel Sorunları   3  5
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Bölümiçi Seçmeli    3  4
Bölümiçi Seçmeli   3  4
Diğer bölümlerden bir ders 3 5
Diğer bölümlerden bir ders    3  5
TOPLAM  18 30
TOPLAM  18 30

Güz Dönemi Seçmeli Dersler 
KODDERSSAAT AKTS
ECON455Avrupa Birliği Ekonomisi   3  4
ECON474Ekonomi Sosyolojisi    3  4
ECON469Teknoloji ve Yenilik İktisadı   3  4
ECON461Merkez Bankacılığı ve Para Politikası   3  4
ECON429Cinsiyet Ekonomisi   3  4
ECON421Uygulamalı Ekonometri   3  4
ECON402İşgücü İktisadı   3  4
ECON467Kamu İktisadı   3  4
ECON453Türkiye İktisat Tarihi   3  4
ECON417Kamu İktisadında Seçme Konular   3  4

Bahar Dönemi Seçmeli Dersler 
KODDERSSAAT AKTS
ECON454Strateji, Firma ve Piyasalar   3  4
ECON458Küreselleşme ve Finansal Krizler    3  4
ECON463Refah İktisadı   3  4
ECON442Siyasi İktisat ve Kurumlar   3  4
ECON443Kurumsal İktisat   3  4
ECON310Uluslararası İktisadi Sistem   3  4
ECON430Aile Ekonomisi   3  4