Dersler

 

GSU İktisat Bölümü Lisans Ders Programı (2018-2019)

KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
1. DÖNEM
2. DÖNEM
ECON111İktisada Giriş45
ECON102Makroekonomi I3  6
ECON103Matematik analiz44
ECON108Mikroiktisat I3  6
ECON115İktisat Tarihi34
ECON110Sosyal Güvenlik Politikaları2  4
ECON117Sosyal Bilimlere Giriş34
ECON114Metodoloji II2  2
ECON119Betimsel İstatistik33
ECON104Çok Değişkenli Analiz4 6
ECON121Metodoloji I 22
   
ECON123Türkçe I22
ECON124Türkçe II2  2
ATA101Atatürk ilke ve İnkılapları I22
ATA102Atatürk ilke ve İnkılapları II2  2
Fransızca / İngilizce22
Fransızca / İngilizce2  2
FLF201Fransızca CEF B2.222
2030
TOPLAM2730
TOPLAM  20 30
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
3. DÖNEM
4. DÖNEM
ECON215Mikroiktisat II35
ECON216Mikroiktisat III3  5
ECON203Makroiktisat II35
ECON218Makroiktisat III35
ECON207Matematiksel İstatistik I45
ECON208Matematiksel İstatistik II46
ECON205Para Teorisi ve Finans34
ECON210Differansiyel Denklemler35
ECON217Uluslararası İktisada Giriş22
ECON222 Programlama44
ECON209Doğrusal Cebir34
Seçmeli33
ECON211Muhasebe33
Yabancı Dil22
Yabancı Dil   2  2
TOPLAM2330
TOPLAM2030
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
5. DÖNEM
6. DÖNEM
ECON305Ekonometri I34
ECON306Ekonometri II34
ECON301İşgücü İktisadı35
ECON304Dinamik Makroiktisat35
ECON313Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi35
ECON312Oyun Teorisi35
ECON317Uluslarası Finansal Makro.35
ECON309Uygulamalı İktisat Araş.35
ECON307İktisadi Düşünce Tarihi34
ECON320Uluslararası İktisat34
Yabancı Dil22
ECON302Strateji, Firma ve Piyasalar35
Seçmeli34
Yabancı Dil34
TOPLAM2030
TOPLAM2030
 
KODDERSSAAT AKTS
KODDERSSAATAKTS   
7. DÖNEM
8. DÖNEM
ECON401Sanayi İktisadı35
ECON400Bitirme Tezi610
Bölüm içi ve dışı Seçmeli1525
ECON471Kalkınma İktisadı35
ECON404Türkiye Ekonomisi Gün. Sor.35
Bölüm içi ve dışı Seçmeli910
TOPLAM1830
TOPLAM1830

Güz Dönemi Seçmeli Dersler 
KODDERSSAAT AKTS
ECON455Avrupa Birliği Ekonomisi35
ECON422Finansal Ekonometri ve Modelleme35
ECON412Uygulamalı Ekonometri35
ECON488İşgücü İktisadı35
ECON442Siyasal İktisat ve Kurumlar35
ECON467Kamu İktisadı35

Bahar Dönemi Seçmeli Dersler 
KODDERSSAAT AKTS
ECON454Strateji, Firma ve Piyasalar35
ECON458Küreselleşme ve Finansal Krizler35
ECON463Refah İktisadı35
ECON422Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi35
ECON418Zaman Serileri Analizi35
ECON416Sosyal Tercihler35
ECON417Kamu İktisadında Seçme Konular35