Bitirme Tezi

 

İktisat Bölümü öğrencilerinin mezun olmak için bir bitirme ödevi hazırlamaları beklenmektedir. Bitirme ödevini öğrenciler bir öğretim üyesi danışmanlığında dördüncü yıllarında hazırlar ve yıl sonunda sunarlar. Bu çalışma bir araştırma yazısıdır ve belirlenen kriterlere göre ödevi tamamlamak mezuniyet için bir koşul teşkil eder.

Devam eden akademik yıla ait bitirme tezleri çalışma takvimi için  ECON400 tıklayınız.