Tanıtım

 

Lisans düzeyinde iktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere karar alma, piyasaların yapısı ve işleyişi, kamu politikaları gibi ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturan mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanı sıra, bu alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri amacıyla, matematik, istatistik ve ekonometri gibi destek dersleri alırlar. Ekonomi eğitimini tamamlayıcı nitelikteki işletme, muhasebe, hukuk dersleri de bölüm eğitiminin temel unsurlarındandır.

Öğrenciler temel iktisat eğitimine ek olarak ileri sınıflarda finans piyasaları, vergi sistemleri, kamu maliyesi, Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi, AB ekonomisi, sanayi ekonomisi, kurumsal ekonomi, çalışma ekonomisi, çevre ekonomisi, psikolojik ekonomi gibi çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler alarak eğitimlerini tercih ettikleri birkaç özgün alanda geliştirirler.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.

İktisat bölümü, Université 1 Paris Sorbonne işbirliğiyle çift diploma imkanı sunmaktadır. Bu program kapsamında her yıl Fransız üniversitelerine mensup öğretim üyeleri de görev almakta ve derslerin bir bölümünü vermektedirler.

Mezunlarımız kamu ve özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda finans, ticaret, denetim gibi çeşitli alanlarda çalışma hayatına başlamaktadırlar. Ayrıca çok sayıda mezun akademik kariyere giriş yapmaktadır.