Bölüm Üyeleri

 
Ad - SoyadAraştırma Konuları
Ata Özkaya Finansal krizler ve modelleme; Zaman serileri ve kaos; Mali Politikalar; (Endojen) Büyüme teorisi
Ayça Akarçay İktisat tarihi; Siyasal iktisat; Kurumlar
Ayfer Karayel   Sosyal güvenlik
Bilge Öztürk Göktuna Mikroekonomi; Politik rekabet; Emeklilik modelleri; Çevre
Ekin Çalıcı Kıyak İşgücü iktisadı
İrem Zeyneloğlu

Bölüm Başkan Yardımcısı-Sorbonne Ekonomi Koordinatörü

Uluslararası Makroekonomi
Mustafa Ulus İşgücü iktisadı; Arama ve eşleme modelleri
Renginar Şenses DayangaçEmeklilik; Sosyal politika; Makroekonomi
Ruhi Tuncer  İstatistik; Matematik; Zaman serileri
Sahir Karakaya   

Bölüm Başkanı

Büyüme; Dinamik iktisat
Selin Pelek    İşgücü piyasası; Asgari ücret
Sevgi Gencay İneci  

Yüksek Lisans Koordinatörü

Uluslararası ekonomi; Avrupa Birliği
Sezgin Polat     İşgücü iktisadı; Siyasal iktisat; Mikroekonometri
Tufan BayrakFinansal krizler ve modelleme; Makroiktisat; Politik ekonomi
Zehra Yeşim Gürbüz 

Dekan Yardımcısı-Erasmus koordinatörü

Zaman serileri; Makroekonomi