Bölüm Üyeleri

 
Ad - SoyadAraştırma Konuları
Ata Özkaya Zaman Serileri

Maliye politikası

Ayça Akarçay Gürbüz    

(Lille 1 - MASS koordinatörü)

İktisat Tarihi                  Siyasal İktisat

Kurumlar

Ayfer Karayel   Sosyal Güvenlik
Bilge Öztürk Mikroekonomi

Oyun Teorisi

İrem Zeyneloğlu  

(Böl. Bşk. Yrd.)

(Paris 1 - Ekonomi Koordinatörü)

Uluslararası Makroekonomi
Mustafa Ulus İşgücü İktisadı

Arama ve Eşleme Modelleri

Renginar Şenses DayangaçSosyal Güvenlik

Sosyal Politika

Makroekonomi

Ruhi Tuncer  İstatistik

Zaman Serileri

Saadet İyidoğan   

(Böl. Bşk. Yrd.)

Teknoloji ve Yenilik İktisadı

İktisadi Düşünce

Sahir Karakaya   

(Böl. Bşk.)

Büyüme

Dinamik İktisat

Seda Çalışır   
Selin Pelek    İşgücü Piyasası

Asgari Ücret

Sevgi Gencay İneci  

(Yüksek Lisans Koordinatörü)

Uluslararası Ekonomi

Avrupa Birliği

Sezgin Polat     İşgücü İktisadı

Siyasal İkitsat

Mikroekonometri

Zehra Yeşim Gürbüz 

(Erasmus koordinatörü)

Zaman Serileri

Makroiktisat