Séminaires

 

2013-14 Güz Dönemi

GIAM iktisadi düşünce seminerleri: liberalizmi yeniden düşünmek

  • 25 Ekim 2013: Burak Gürbüz, Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü, “Neoliberalizmin Kökenleri: Molinari ve Rougier Örnekleri
  • 29 Kasım 2013: Alp Kaya Yücel, Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü, “1929 Büyük Bunalım Sonrası Liberal İktisadi Düşünce
  • 06 Aralık 2013: Metin Sarfati, Marmara Üniversitesi, Fransızca Siyaset Bilimi Bölümü, “Smithyen Liberalizmden Hayekyen Neoliberalizme Veya İnsanlık Durumu
  • 20 Aralık 2013: Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü, “Neoliberalizm: Toplumun İktisada Yerleştirilme Projesi
  • 27 Aralık 2013: Ragıp Ege, Strasbourg Üniversitesi, “Marx’ın Hegel Okuyuşunun Özgürlük Sorunu