Misyon-vizyon

 

Misyon

  • İktisadi problemlerde insan faktörünü unutmadan sosyal bilimler ilkeleri ile matematiksel iktisadı harmanlayarak iktisat teorilerini öne çıkaran Avrupa standartlarında bir eğitim sunmak;
  • Bilgi iletişim teknolojilerini kullanan, analitik düşünen, mikro ve makro düzeyde iktisadi sorunları anlayıp politika üreten, küresel ekonomik sorunlara hakim, özellikle uluslararası alanda önde gelen kurumlarda görev alan ve/ veya bilimsel araştırma yapan iktisatçılar yetiştirmektir.


Vizyon

  • Güncel iktisadi akımları yorumlayabilen
  • akademide ve küresel ekonomide söz sahibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek iktisatçılar yetiştiren,
  • disiplinler arası araştırma ve eğitim alanlarında uluslarararası işbirliği içerisinde olan,
  • Türkiye’nin ilk üç iktisat bölümünden biri olmaktır.