ATA101

 

Course : Atatürk İlke ve İnkılapları I

Instructor : Ö. Türesay

GSU Code : ATA101