Araştırma

 

İktisat Teorisi,  Lineer ve non-lineer zaman serileri analizi, Stokastik süreçler, İnovasyon ve sanayii iktisadı, Finansal krizler, Kaotik finansal süreçler, Kamu borcu sürdürülebilirliği, Dinamik Markov oyunları